Jak Unia Europejska wpłynęła na rozwój Polski?

Mija kolejny rok, kiedy to Polska jest członkiem Unii Europejskiej. I choć początkowo decyzja o przystąpieniu do grupy Państw Członkowskich wywoływała wiele sprzecznych opinii, choć nie brakowało zarówno przeciwników, jak i zwolenników, to trudno jednak nie mieć wrażenia, że choć nie wszystko jest tak, jak być powinno, to jednak na tym polu Polska wiele skorzystała. Na początek warto też wiedzieć jak powstała unia europejska.

Plusy bycia w Unii Europejskiej

Począwszy od studentów, przez przedsiębiorców, a skończywszy na każdym z obywateli. Nawet ci, którzy nie korzystali bezpośrednio z oferowanych form pomocy, funduszy, dofinansowań i innych możliwości, które dała Unia Europejska, pośrednio również stali się beneficjentami. Niemałe możliwości zyskali studenci, przede wszystkim na tle możliwości studiowania za granicą. Ci każdego roku korzystają między innymi z programu wymiany międzynarodowej studentów, Erasmusa. Dzięki niemu nie tylko mogą podjąć wymarzone studia poza granicami kraju, zyskać doświadczeniem i znacząco poszerzyć swoje perspektywy, ale i otrzymują stypendia niezbędne na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia. Dzięki dofinansowania Unii Europejskiej wciąż rozwijają się także polskie uczelnie i nie brak nakładów finansowych na prowadzone badania w różnych dziedzinach, które dają szansę na rozwój polskim, młodym talentom. Inne aspekty to finansowanie, z którym spotykamy się praktycznie na każdym kroku. Przy drogach, dużych inwestycjach, budynkach szpitalnych, uczelnianych, w pociągach i wielu miejscach oraz obiektach zabytkowych możemy znaleźć tablice informujące o znacznych sumach pieniędzy przekazanych na odnowy, rewitalizację, budowę, modernizację, unowocześnienie i tak dalej. Kolejno obserwujemy powstające nowe drogi, począwszy od gminnych, a skończywszy na autostradach znacznie ułatwiających przemieszczanie się pomiędzy nawet odległymi regionami.

Czy istnieją granice?

Unia Europejska dała również ogromne szanse względem zdobycia pracy, bowiem zniesienie „granic” i konieczności posiadania oraz sprawdzania paszportu na granicy wielu państwa, umożliwia swobodne przemieszczanie się pomiędzy nimi. Dając szansę na zaistnienie na zagranicznych rynkach pracy, a co więcej, wykwalifikowana i znająca język kadra polskich pracowników jest chętnie przyjmowana właśnie na terenach wielu państw członkowskich. Nie brak korzyści dla przeciętnych obywateli, którzy mają szansę swobodnie podróżować i zwiedzać praktycznie dowolny kraj. Przyznane Polsce fundusze od początku jej członkostwa w Unii Europejskiej przyczyniły się do ogólnego wzrostu gospodarczego i wciąż odczuwamy pozytywne aspekty niegdysiejszej decyzji o wstąpieniu do Unii Europejskiej.

O tym czym jest Unia Europejska opowiada poniżej:

Share This: