Modele zarządzania w przedsiębiorstwie

Każdy odnoszący sukcesy właściciel firmy wie, że najważniejszym jej ogniwem jest dobrze dobrany zespół. To ludzie, ich wiedza, umiejętności i doświadczanie stanowią o potędze firmy. Zaczynając od pracowników produkcji bezpośredniej, przez kierownictwo, aż po księgowych, informatyków oraz inne działy. Podjęto więc badania nad zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zaangażowały się w to m.in. uniwersytety Harvard oraz Michigan. Ale nie tylko one.
Możemy więc rozróżnić kilka modeli zarządzania przedsiębiorstwem. Każdy z nich akcentuje co innego. Przyjrzyjmy się im dokładniej.
W modelu Michigan strategia i struktura przedsiębiorstwa oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi stanowią jedną całość. Istotne rolę odgrywają tutaj cztery powiązane ze sobą czynników. A są nimi: selekcja (selection), ocenianie (appraisal), wynagradzanie (reward) oraz rozwój (development). Model ten zakłada, że poprzez odpowiednie kształtowanie tych czynników możliwe jest skuteczne zarządzanie i rozwój pracowników.
W modelu harwardzkim istotnymi czynnikami są partycypacja pracowników, przepływ pracowników, systemy wynagradzania (premie, płace itd.) oraz system pracy. Znaczący wpływ na kształtowaniu tych czynników mają interesariusze. Należą do nich akcjonariusze, związki zawodowe, kierownictwo, kadra menedżerska, rząd i samorząd oraz inne czynniki. Nie bez znaczenia są tutaj wpływ technologii, strategii przedsiębiorstwa, struktury zatrudnienia itp.
Kolejny godny uwagi model to model SITA. W modelu tym ważną rolę odgrywa konkurencja pomiędzy pracownikami. Jednostki najsłabsze są zwalniane, a najlepsze awansują. Zakłada się, że człowiek nie zmienia się w trakcie pracy. Rozwój nie jest tutaj brany pod uwagę.
Model kapitału ludzkiego zakłada z kolei, że człowiek ewoluuje. Przedsiębiorstwa stosujące ten model kierują się chęcią nawiązania dłuższej współpracy. Istotnymi czynnikami są tutaj lojalność, zaangażowanie oraz współpraca. Do pracy przyjmowane są osoby o harmonijnej osobowości oraz chęci rozwoju. Przedsiębiorstwa pomagają im właściwie rozwinąć swój potencjał.
Mamy więc kilka modeli zarządzania zasobami ludzkimi. Wybór konkretnego modelu zarządzania zależy od przedsiębiorstwa, jego celu i priorytetów. Model SITA zakłada, że człowiek się nie rozwija, a z kolei model kapitału ludzkiego zakłada coś innego. Model SITA stawia na rywalizację i eliminowanie jednostek najsłabszych. W firmie zostają najlepsi. Inne modele preferują inne podejście. Ważne jest, aby wybrać taki model zarządzania, aby możliwe było sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pamiętając o tym, że wszystkie elementy powinny łączyć się w jedną całość.

Share This: