Księga Jakości firmy – wizytówka wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością

Coraz więcej firm na rynku stara się udowodnić, że jakość ich produktów czy usług nie jest tylko teoretycznym chwytem marketingowym, ale udokumentowanymi procesami nieustannie w danym przedsiębiorstwie się odbywającymi.Dlatego podejmują się wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO. Podstawowe pytanie, które się nasuwa, co to jest ISO, skąd się wzięło i o co tutaj chodzi. Sam skrót ISO oznacza International Organization for Standardization czyli Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, której celem jest opracowanie norm zapewniających, gwarantujących powtarzalność realizowanych w danym Przedsiębiorstwie procesów. Sam pomysł wywodzi się jeszcze z XX wieku, z przemysłu zbrojeniowego. Sama organizacja powstała w 1946, ale jakby szczyt jej działalności i przeniesienie do produkcji i usług cywilnych do już koniec zeszłego tysiąclecia. Wtedy powstały normy ISO z rodziny 9000, które stanowią jakby podstawę normalizacyjną i certyfikacyjną Systemów wcześniej Zapewnienia, a obecnie Zarządzania Jakością. Co 5 lat norma ewoluuje i przedstawia nowe wymagania, które dane Przedsiębiorstwo musi spełnić, chcąc przekonać audytora certyfikującego, że wdrożony System funkcjonuje zgodnie z wymaganiami stawianymi przez normę.

Jak już wspomniano, norma cały czas ewoluuje, niektóre wymagania się zmieniają, inne pozostają niezmienne. Do tych niezbędnych, do których Przedsiębiorstwo musi się dostosować i które musi wprowadzić, jest posiadanie Księgi Jakości. Księga Jakości stanowi jakby wizytówkę firmy, udowadniającą, że System jest wdrożony zgodnie z określonymi schematami, czy też raczej w tym przypadku standardami. Stanowi ona jakby opis całego Systemu funkcjonującego w Przedsiębiorstwie. Do tego, mimo, że  jest opracowana wg obowiązującego wzorca, to jednak ma sobie tą indywidualność, wyróżniającą każde Przedsiębiorstwo. To wszystko stanowi, że Księga Jakości jest każdemu Przedsiębiorstwu niezbędna, jeżeli chce udowodnić, że System działa, funkcjonuje i żyje w Przedsiębiorstwie. Norma wyraźnie narzuca obowiązek posiadania Księgi Jakości.

Teoretycznie można się wybronić nie posiadając Księgi, ale w praktyce nie spotkałem się z takim przypadkiem, a brałem udział w kilku  wdrożeniach Systemu. Czyli byłem i Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, odpowiedzialnym za nadzór nad wdrożonym Systemem podczas audytu certyfikującego, byłem oczywiście także na audytach potwierdzających , byłem jako doradca dla Pełnomocnika, z którym wdrażaliśmy System w niezależnym Przedsiębiorstwie. I za każdym razem audyt rozpoczynał się od prostego pytania, prośby czy raczej polecenia: „proszę mi przynieść i pokazać Księgę Jakości”.. I od tego wszystko się zaczynało. Audytor sprawdzał, czy są wymagane zapisy, sprawdzał ich zgodność z wymaganiami normy i dopiero potem zaczynał cały proces certyfikacyjny.

Share This: