Kiedy, gdzie, jak? – terminarz wpłaty podatków, ubezpieczenia zdrowotnego i innych kosztów związanych z działalnością gospodarczą

pen-1232355_640

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i będący podatnikiem VAT, musi liczyć się z obowiązkami finansowymi względem Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Jeśli prowadzi też samodzielnie księgowość, liczba zobowiązań wzrasta, a w takiej sytuacji warto mieć pod ręką rozpisany plan wszystkich najważniejszych terminów, by niczego nie przeoczyć.

Terminy związane z podatkiem dochodowym

Wysokość zaliczek na podatek dochodowy wyliczane są na podstawie wpisów dokonywanych w KPiR, składek ZUS oraz biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłacenia zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, chyba, że rozlicza się kwartalnie. Wtedy zaliczkę wylicza się za okres 3 miesiąca i opłaca do 20 dnia miesiąca po kwartale.

 • do 7 dnia każdego miesiąca należy rozliczyć podatników będących na karcie podatkowej,
 • do 20 dnia każdego miesiąca należy uregulować zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
 • do 20 dnia każdego miesiąca należy opłacić zaliczki na podatek dochodowy od przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach ogólnych;

Roczne zeznania podatkowe:

 • do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć deklarację PIT-28 (rozliczenia na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),
 • do 31 stycznia przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-4R, czyli zbiorczego zestawienia kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przed podatnika w danym roku kalendarzowym,
 • do 31 stycznia należy również złożyć PIT-8AR za poprzedni rok podatkowy, czyli deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • do końca lutego należy złożyć PIT-11 – deklarację o dochodach podatnika osiągniętych w poprzednim roku podatkowym,
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub straty (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym samym terminie należy również uregulować różnicę pomiędzy podatkiem należnym, a sumą wpłaconych do US zaliczek należnych za dany rok, o ile wynika to ze złożonego zeznania;

Terminy związane z VAT

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest do składania deklaracji VAT-7, w których rozliczany jest podatek VAT naliczony i należny. Na podstawie takiego dokumentu obliczana jest wysokość obowiązku podatkowego lub zwrot. Z kolei przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzunijnej sprzedaży lub zakupu towarów/usług zobowiązani są do złożenia deklaracji VAT-UE za okres w którym doszło do transakcji.

 • do 25 dnia każdego miesiąca należy rozliczyć podatek VAT, składając formularz VAT-7. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie (formularz VAT-7K), rozliczenie następuję do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale,
 • do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia każdego miesiąca (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. W sytuacji rozliczeń kwartalnych jest to termin 15 lub 25 dnia miesiąca następującego po kwartale;

Terminy związane z ZUS

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, opłacający minimalne składki ZUS, i nie zatrudniający pracowników, zobowiązany jest do złożenia deklaracji ZUS DRA tylko za jeden pełny miesiąc. Natomiast jeśli przedsiębiorca chce płacić większe składki, by odkładać na emeryturę więcej lub uzyskać wyższe świadczenia na wypadek choroby, musi składać deklarację co miesiąc. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Zobowiązany jest bowiem do składania comiesięcznych raportów płacowych, zawierających rozliczenie składek. W sytuacji, gdy pracownik chorował, pracodawca musi złożyć ZUS RCA, w przeciwnym wypadku należy złożyć deklarację ZUS RSA.

 • do 10 dnia każdego miesiąca należy odprowadzić składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
 • do 15 dnia każdego miesiąca należy odprowadzić składki za pracowników oraz pracodawcę zatrudniającego pracowników.

Share This:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>